Slutseminariet i ProVeg

Slutseminariet i ProVeg ”Nya vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde” den 6e oktober kl 10.00-15.30, på SP FB i Göteborg.Inbjudan
www.sp.se | Box 5401, 402 29 Göteborg | Telefon: 010-516 66 09| E-post sophia.wassen@sp.se