Om projektet

ProVeg är ett Vinnovafinansierat projekt med syftet att ta fram en eller flera vegetabiliska produkter med högt proteinvärde. I strävan efter att nå långsiktig hållbarhet och en resurseffektiv livsmedelsproduktion vill vi utnyttja sidoströmmar från svenskodlade livsmedel.

 

Projektet förväntas leda till nya välsmakande vegetabiliska livsmedel berikade med vegetabiliskt protein baserade på svenska råvaror. De nya produkterna förväntas ha goda egenskaper så de kan vara ett fullgott alternativ till livsmedel med animaliskt protein.

I detta projekt vill vi särskilt utvärdera möjligheterna att använda sidoflöden från livsmedelsindustrin som proteinkälla. Det finns flera alternativa proteinkällor som skulle kunna användas som ett näringsrikt proteintillskott till vegetariska rätter, exempelvis sidoströmmar från livsmedelsprocesser som använder potatis, vete och havre etc. I detta projekt kommer initialt använda potatisprotein, havreprotein och veteprotein, som är sidoströmmar vid tillverkning av redan etablerade mat.

Syftet är att genom att erbjuda konsumenter attraktiva alternativ i form av nya vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde, stimulera både enskilda konsumenter och offentlig sektor till bättre livsmedelsval, sett ur miljö-, klimat och hälsoperspektiv. Den offentliga sektorn i Sverige serverar tre miljoner måltider/dag och är därmed en viktig aktör som kan bidra till stora förändringar när det gäller livsmedelskonsumtion. Utveckling av nya livsmedel för skolor och förskolor - t.ex. vegetariska rätter eller rätter med en del av det animaliska proteinet ersatt med vegetabiliskt protein av hög kvalitet, är därför en bra startpunkt för att stimulera utvecklingen mot ökad andel vegetabiliska livsmedel.

För att få produkten smaklig och attraktiv, har vi hjälp av stjärnkocken Dan Lexö. Med hans hjälp kommer slutprodukten att få en god och hälsosam komposition samt en ny, innovativ och intresseväckande finish.

 

www.sp.se | Box 5401, 402 29 Göteborg | Telefon: 010-516 66 09| E-post sophia.wassen@sp.se