Workshop 21 augusti 2014

Kick off för projekt steget "UDI-samverkansprojekt" 10:00 - 15:00 SP Food and Bioscience, Göteborg

Vi höll ett kick off seminarium där samtliga partners nya som gamla träffades och lyssnade på följande informationspunkter:

  • Presentation av deltagande organisationer
  • Projektplan
  • Administration
  • Avtal, hur och när ska vi rapportera, mm
  • AP 2 Marie Alminger presenterade data från analyserna
  • AP 7 Birgit och Katarina, presentation av Miljöutvärdering
  • Diskussion, Nästa möte mm.
www.sp.se | Box 5401, 402 29 Göteborg | Telefon: 010-516 66 09| E-post sophia.wassen@sp.se